Strona Główna Artykuły Eurokody Przykłady obliczeniowe Literatura Oprogramowanie Forum Kontakt

PN-EN 1990: Podstawy projektowania konstrukcji.PN-EN 1990 jest podstawową normą wymiarowania konstrukcji według eurokodów. Przystępując do obciążania konstrukcji, szukając wyjaśnień definicji z pozostałych części norm, swoje kroki powinniśmy kierować w pierwszej kolejności do załącznika krajowego danej normy, bądź stron jej wstępu, a następnie do eurokodu Podstaw projektowania konstrukcji.
W podstawach projektowania konstrukcji znajdziemy na pierwszych stronach normy informacje na temat genezy programu Eurokodów, statusu oraz zakresu ich stosowania,a także informacje odnośnie wyglądu, specyfikacji norm krajowych, które będą reprezentowały w pewien sposób eurokod, stanowiąc podstawę projektowania konstrukcji w danym kraju.

Projektowanie według eurokodów.

Eurokod 0 stanowi zbiór zasad projektowania obiektów budowlanych, których przestrzeganie ma zapewnić użytkowalność, trwałość, a przede wszystkim bezpieczeństwo projektowanej konstrukcji. (kwestie zabezpieczeń przeciwpożarowych, zjawisk sejsmologicznych i wpływów pozostałych żywiołów, eurokod porusza w osobnych normach, dokładny spis norm można znaleźć w dziale: spis eurokodów.)

Aby spełnić wymagania stawiane powyżej, należy przy projektowaniu wykorzystywać dostępne eurokody ( Przykładowo: jeżeli projektujemy hale stalową, powinniśmy spełniać ogólne założenia przedstawione w PN-EN 1990, zbierać obciążenia zgodnie z normami PN-EN 1991, uwzględnić wskazówki związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, a docelową konstrukcję wymiarować zgodnie z PN-EN 1993 Konstrukcje Stalowe, w tej skróconej wersji pominięte zostały np. obciążenia sejsmiczne, których nie przewiduje się projektować dla konstrukcji posadowionych w Polsce, norma ta nie zostanie przetłumaczona na język polski)

Poszczególne metody przedstawione w normach zakładają proces projektowania w oparciu o stany graniczne, uwzględniające częściowe współczynniki bezpieczeństwa.

Należy również brać pod uwagę wartości poszczególnych współczynników bezpieczeństwa oraz proponowanych schematów rozwiązań, modelowania konstrukcji. Jak już zostało to wspomniane, na etapie projektowania konstrukcji należy w pierwszej kolejności zaznajomić się dokładnie z treścią normy zasadniczej, według której będziemy wymiarowali projektowany obiekt, a następnie w przypadku braku konkretnych informacji przeanalizować treści zawarte w PN-EN 1990. Adnotacja zawarta w normie EC0, pozwala na jej stosowania jako normy wiodącej w przypadku gdy, w pozostałych normach eurokodu nie uwzględniono :

  1. Informacji związanych z oceną oddziaływania konstrukcji oraz stosowanych kombinacji
  2. Ocenienia stopnia parametrów niezawodności
  3. Zachowania konstrukcji oraz sposobu modelowania materiału

Poprawki do eurokodów.

Należy również zwrócić uwagę oraz śledzić na bieżąco informacje na oficjalnej stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odnośnie załączników, poprawek i zmian dotyczących danej normy. Dla opisywanej w tym miejscu PN-EN 1990 Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji od daty jej publikacji pojawiły się następujące uaktualnienia:

PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC:2008 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
Informacje na temat aktualizacji eurokodu: PKN
Źródło: PN-EN 1990

AdministratorArtykuły

Literatura

Do pobrania

POLECANE

Konstrukcje Stalowe
serwis informacyjny o konstrukcjach stalowych. Znajdziesz tam informacje na temat projektowania konstrukcji stalowych oraz oprogramowania stosowanego do wykonywania projektów.

Wiaty
Informacje o wiatach: projektowanie, realizacja, porady, tworzenie modeli 3D.

Konstrukcje Stalowe
serwis o konstrukcjach stalowych. Artykuły, projektowanie, oprogramowanie.© 2010 Eurokody.Net - wszystko o eurokodach. Regulamin serwisu.