Strona Główna Artykuły Eurokody Przykłady obliczeniowe Literatura Oprogramowanie Forum Kontakt

Teraz jesteś w: Oprogramowanie » Oprogramowanie działające według Eurokodów.

Oprogramowanie działające według Eurokodów.Oprogramowanie działające w oparciu o moduł wymiarowania według europejskich norm projektowania - Eurokodów, ma szczególne znaczenie dla interpretacji wyników oraz wykorzystywania proponowanych w normie modeli obliczeniowych. Należy w tym miejscu podkreślić wyrażenie : moduł wymiarowania jako, że statyka, opierająca się o elementarne obliczenia znane nam z Mechaniki Budowli, wytrzymałości materiałów, czyli dziedziny będące fundamentalnymi dla projektowania konstrukcji budowlanych, pozostały takie same. Programy do statyki, które są popularnie wykorzystywane w biurach projektowych, uczelniach są w dalszym ciągu aktualne i nie wymagają zmiany z uwagi na stosowanie nowych norm.

Obliczenia w programach komputerowych według Eurokodów.

Jak wspomniane zostało na wstępie, statyka nie uległa zmianie. Belkę swobodnie podpartą obliczamy w dalszym ciągu w ten sam sposób, zarówno jeżeli chcemy tego dokonać przy pomocy programów typu RM-WIN, Robot Structural Analysis, Soldis czy też dokonując obliczeń ręcznie, metoda pozostaje ta sama co w przypadku stosowania norm PN-B. Istotnym z punktu widzenia projektowania jest zwrócenie uwagi na zawartość bibliotek materiałowych znajdujących się w "starych" programach do statyki. Pod pojęciem "starych" mamy na myśli programy, które nie uległy aktualizacji wraz z wprowadzeniem nowych norm. Biblioteki te odnoszą się głównie do klas betonu, stali czy chociażby uwzględnienia wskaźników plastyczności dla elementów stalowych, które wraz z wprowadzeniem eurokodów zaczęły obowiązywać dla projektowania elementów w stanie plastycznym.

Powyższy problem i jego wyjaśnienie przedstawia się następująco. W momencie obciążania konstrukcji, zadawania obciążeń np. ciężaru własnego na konstrukcję, istotne jest zastosowanie materiałów - dokładniej ich charakterystyki. Sprawdzając konstrukcję w stanie granicznym użytkowalności (SGU) sprawdzamy ugięcia konstrukcji, gdzie we wzorze występuje współczynnik sprężystości podłużnej (E), który w Eurokodzie ma wartość 210 GPa dla stali, w bazie programu działającego o moduł wymiarowania wg PN-B 03200 wartość współczynnika sprężystości podłużnej będzie wynosić 205GPa. Inne przykłady różnic to chociażby zmiana oznaczenia stali jaka nastąpiła w PN-EN oraz ich właściwości mechanicznych podawanych w poszczególnych normach. Te i pozostałe różnice powodowane wprowadzeniem nowych norm mogą być powodem różnić powstałych przy wymiarowaniu poszczególnych elementów czy też całej konstrukcji.

Opisany problem w przypadku programów stale aktualizowanych i unowocześnianych został rozwiązany w bardzo przyjazny dla użytkownika sposób. Przykładem może być program firmy Autodesk – Roboert Structural Analysis, gdzie użytkownik ma możliwość wybrania zestawu norm projektowania, wymiarowania. Jeżeli zdecydujemy się na wymiarowanie wg PN-B, program przystosowuje automatycznie wszystkie procedury do obowiązujących w danej normie. Sytuacja ma się zupełnie inaczej w przypadku programu RM-WIN. Jeżeli nie dokonamy zmian w bibliotece materiałów nasze wyniki nie będą poprawne. (oczywiście różnice są niewielkie, nie mniej jednak jeżeli decydujemy się na wymiarowanie według PN-EN należy zwrócić uwagę na wszystkie różnice , aby móc projektować w sposób przewidziany i rekomendowany przez eurokody)

Przykład obliczonego ugięcia wg PN-B i PN-EN.

Mamy belkę swobodnie podpartą. Belka długości 9,5 m została wykonana z dwuteownika IPE200 i obciążona obciążeniem równomiernie rozłożonym o wartości 10 kN/m2. Podejmując się wyznaczenia przemieszczenia w zadanej belce pod danym obciążeniem otrzymamy następujące wyniki:

Polska norma PN-B:
współczynnik sprężystości podłużnej E=205 GPa         ugięcie wyniesie w=0,2487m

Eurokod PN-EN:
współczynnik sprężystości podłużnej E=210 GPa         ugięcie wyniesie w=0,2428m


Oczywiście przedstawiony przykład jest przykładem elementarnym, jednak jak widzimy różnice nawet dla takiego przypadku występują, dlatego ważne jest, aby stosując określony zestaw norm przeprowadzać cały proces wymiarowania i obliczania według zasad zawartych w danym zestawie norm. Dotyczy to zarówno sytuacji, w których korzystamy z programów obliczeniowych oraz w przypadku gdy dokonujemy obliczeń ręcznych.

Autor: Eurokody.netArtykuły

Literatura

Do pobrania

POLECANE

Konstrukcje Stalowe
serwis informacyjny o konstrukcjach stalowych. Znajdziesz tam informacje na temat projektowania konstrukcji stalowych oraz oprogramowania stosowanego do wykonywania projektów.

Wiaty
Informacje o wiatach: projektowanie, realizacja, porady, tworzenie modeli 3D.

Konstrukcje Stalowe
serwis o konstrukcjach stalowych. Artykuły, projektowanie, oprogramowanie.© 2010 Eurokody.Net - wszystko o eurokodach. Regulamin serwisu.