Strona Główna Artykuły Eurokody Przykłady obliczeniowe Literatura Oprogramowanie Forum Kontakt

Teraz jesteś w: Artykuły » Obciążenie śniegiem według eurokodu PN-EN 1991-1-3.

Obciążenie śniegiem według eurokodu PN-EN 1991-1-3.Czynnikami wpływającymi na wartość obciążenia śniegiem konstrukcji poza samym śniegiem są między innymi takie czynniki klimatyczne jak: wiatr, deszcz, słońce, temperatura czy też wilgotność powietrza. Wszystkie z wymienionych czynników mają bezpośredni lub też pośredni wpływ na wartość obciążenia. Pokrywa śnieżna zalegająca np. na dachu konstrukcji może mieć różny kształt spowodowany kierunkiem opadów śniegu oraz kierunkiem wiania wiatru przenoszącego płatki śniegu powodując powstawanie nasypów śnieżnych - co bezpośrednio wiąże się z miejscowym zwiększeniem wartości obciążenia od zalegającej warstwy.

Oprócz wspomnianych czynników klimatycznych na wyznaczenie wartości obciążenia śniegiem ma również wpływ kształt dachu konstrukcji, na której dany śnieg będzie się znajdował. Dodatkowo należy uwzględnić obecność innych obiektów budowlanych, zwłaszcza przylegających i wyższych od projektowanego przez nas. Znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie obiekty mogą stać się przyczyną powstawania tak zwanych zasp śnieżnych - co również zostało w odpowiedni sposób uwzględnione w normie w ujęciu obecności budynków sąsiednich (patrz punkt 5.3.6 PN-EN 1991-1-3). Powstawanie tego typu obciążeń związane jest między innymi z działaniem wiatru przesuwającym warstwę śniegu oraz jej osuwaniem w wyniku innych czynników, zarówno klimatycznych jak i pozostałych zamierzonych lub niezamierzonych.

Zakres stosowania normy obciążenia śniegiem.

Norma EN 1991-1-3 Obciążenie śniegiem w swoim zakresie pozwala na wykorzystywanie jej zasad w przypadku konstrukcji posadowionych poniżej 1500 metrów, chyba że inaczej zostało to określone w załączniku krajowym do normy. W przypadku PN-EN 1993-1-1, załącznik krajowy pozwala na stosowanie normy również w przypadku posadowienia na wysokościach wyższych niż wspomniana granica. Istotne dla projektanta jest adnotacja opisana w postanowieniach ogólnych dotycząca zakresu możliwości wykorzystania normy w przypadkach szczególnych spowodowanych obciążeniem śniegu. I tak między innymi w normie nie podano zasad dla:

  1. Obciążenia śniegiem obiektów mostowych
  2. Oblodzenia
  3. Obciążenia bocznego wywoływanego obecnością zasp
  4. Obciążenia dla miejsc, w których śnieg jest przez cały rok
  5. Reakcji konstrukcji na nagłe uderzenie warstwą pokrywy śnieżnej, zsuwającą się z wyższego dachu, wyższej konstrukcji

Jeżeli chodzi o same założenia, zasady i reguły stosowania normy śniegowej to są one zgodne z tymi, które podano w normie PN-EN 1990:2002. Interpretacja normy śniegowej nie powinna przysporzyć problemów jej użytkownikom, w przeciwieństwie do normy wiatrowej.

Autor: Eurokody.net
Źródło: PN-EN 1991-1-3Artykuły

Literatura

Do pobrania

POLECANE

Konstrukcje Stalowe
serwis informacyjny o konstrukcjach stalowych. Znajdziesz tam informacje na temat projektowania konstrukcji stalowych oraz oprogramowania stosowanego do wykonywania projektów.

Wiaty
Informacje o wiatach: projektowanie, realizacja, porady, tworzenie modeli 3D.

Konstrukcje Stalowe
serwis o konstrukcjach stalowych. Artykuły, projektowanie, oprogramowanie.© 2010 Eurokody.Net - wszystko o eurokodach. Regulamin serwisu.